Glagoljica

Glagoljica je 2014. godine proglašena nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske, a od 2019. godine 22. veljače proslavlja se kao Dan hrvatske glagoljice. Glagoljica je jedna od temeljnih oznaka hrvatskoga kulturnog identiteta te time posjeduje kulturni, gospodarski, turistički i izvozni potencijal. Natjecatelji Milenijskog natjecanja pozvani su ponuditi rješenje kroz jedan ili više sektora kreativne industrije koje odgovara na pitanje

kako OSvajati glagoljicom u novom mileniju?

Mitologija

Mitološke priče dotiču arhetipska mjesta čovjekova života, a prenose mitološke prikaze borbe između sila dobra i zla. Očekuje se maštovito rješenje o nasljeđenoj tradiciji, simbolici i običajima. Natjecatelji Milenijskog natjecanja pozvani su ponuditi rješenje kroz jedan ili više sektora kreativne industrije koje odgovara na pitanje

kako širiti mitologiju u novom mileniju?

Put svile

Kulturno razumijevanje preduvjet je suradnje. Zamišljanje puta svile prilika je za izgradnju sadržaja kojima se povezuju brojne zemlje na putu svile. Natjecatelji Milenijskog natjecanja pozvani su ponuditi rješenje kroz jedan ili više sektora kreativne industrije koje odgovara na pitanje

kako se povezati svilom u novom mileniju?

Vodik

Vodik (lat. Hydrogenium) najlakši je kemijski element, prvi u periodnom sustavu elemenata označen atomskim brojem 1 i simbolom H. Vodikov je atom najjednostavnije građe i najrašireniji je u svemiru. Na Zemlji je vodik prisutan u brojnim elementima i energent je budućnosti jer se može proizvoditi elektrolizom vode. Zadatak natjecatelja Milenijskog natjecanja interpretacija je vodikove jednostavne strukture kao ključa kreativnosti s naglaskom na ostvarenju idejnog (interpretacijskog) rješenja u jednom ili većem broju sektora kreativne industrije. Pobjednici Milenijskog natjecanja nagrađuju se nagradom Vodik čime se dodatno proslavlja kemijski element vodik te spoj vodikove ekonomije i kreativne industrije. Pitanje na koje natjecatelji trebaju odgovoriti glasi: kako vodikovu kreativnost primijeniti u kreativnoj industriji?

Više informacija na poveznici.