"Stvarajmo kreativne proizvode nadahnute kulturnom baštinom"

Organizacijski odbor

prof. dr. sc. Jasna Horvat, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

prof.dr. sc. Suzana Marković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska

prof. dr. sc. Jasminka Ninković, Oxford College, University of Emory, Georgia, USA

prof. dr. sc. Irena Ograjenšek,  University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenija

prof. dr. sc. Darko Vuković, Akademija umetnosti Novi Sad, Srbija

dr. sc. Ana Zrnić, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Bruno Budimir mag. oec., Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Ivana Jobst mag. oec., Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Saša Mitrović mag. oec., Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Teodora Kolak, studentica, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Volonteri

Patricia Andrić

Helena Francišković

Dorotea Fuček

Frane Grančić

Dora Olujić

Ivana Plišo

Dora Rašić

Karla Sajfert

Koordinatori

Ivana Jobst mag. oec. - koordinatorica Natjecanja

dr. sc. Ana Zrnić - koordinatorica Natjecanja

Bruno Budimir mag. oec. - koordinator Natjecanja

Saša Mitrović mag. oec. - koordinator Natjecanja

Mateja Ištuk - glasnogovornica Natjecanja

Ivan Vuknić - voditelj društvenih mreža

mr. sc. Renata Petrović, Hrvatska - koordinatorica nacionalnog dijela Natjecanja

Ljubica Stantić, dipl. oec.- koordinatorica mentorskih aktivnosti Natjecanja

Organizacijski odbor međunarodnog dijela natjecanja

Dora Radl Ćućić, univ.spec.oec., Hrvatska - predsjednica

prof. dr. sc. Marija Benić Penava, Sveučilište u Dubrovniku

dr. sc. Sanela Popović, Gimnazija Livno

Mario Jager, Osnovna škola Franje Krežme Osijek

Hrvoje Pintarić, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog

Mirjana Rajić, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice