"Stvarajmo kreativne proizvode nadahnute kulturnom baštinom"

Organizator

Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

Partner

Filozofski fakultet Osijek

Ul. Lorenza Jagera 9, Osijek

 

Generalni pokrovitelj

Naklada Ljevak

Organizacijski odbor

prof. dr. sc. Jasna Horvat, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

prof. dr. sc. Irena Ograjenšek,  University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenija

prof. dr. sc. Jasminka Ninković, Oxford College, University of Emory, Georgia, USA

prof. dr. sc. Darko Vuković, Akademija umetnosti Novi Sad, Srbija

prof. dr. sc. Milica Lukić, Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatska

dr. sc. Sanela Popović, 2. gimnazija, Livno, Bosna i Hercegovina

Dora Radl Ćućić, mag. oec., Genium, Hrvatska