O KATEGORIJI

Kategorija je usmjerena nastavnicima i učenicima svih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Nastavnici voditelji timova (mentori) usmjeravaju učenike sukladno nastavnom planu i programu te kurikuluma za gimnazije, strukovne ili umjetničke škole u izradi rješenja. Natjecateljski timovi predlažu rješenja OSvajanja glagoljicom u jednom ili više sektora kreativne industrije, a povezana s usvojenim znanjiima ili uz proširivanje postojećih spoznaja. U Natjecanju mogu sudjelovati nastavnici svih predmeta.

ROK

12. 3. 2020.

PRIJAVA NATJECATELJSKOG TIMA

Voditelj tima (mentor) nastavnik je u srednjoj školi i ujedno osoba koja vodi učenike u procesu izrade, prijave i predaje rješenja za 2. Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije. Jedan nastavnik može voditi najviše dva natjecateljska tima, a učenici mogu sudjelovati samo u jednom natjecateljskom timu. Voditelj prijavljuje učenika/cu pojedinca ili tim učenika (najviše 3 učenika) na natjecanje poveznicom.

PREDAJA IDEJNOG RJEŠENJA

Prijavljeni natjecateljski tim predaje idejno rješenje putem ispunjavanja obrasca dostupnog na mrežnoj stranici natjecanja. (Uskoro dostupan)

ROK

6. 4. 2020.

PREDSTAVLJANJE RJEŠENJA NATJECATELJSKOG TIMA

Na 2. Milenijskom natjecanju iz kreativne industrije članovi natjecateljskog tima svoja rješenja predstavljaju 23. 4. 2020. petominutnim izlaganjem pred članovima Prosudbenog povjerenstva kategorije. U predstavljanju rješenja sudjeluju svi članovi natjecateljskog tima uz nazočnost mentora.

Koordinator kategorije: Renata Petrović