O KATEGORIJI

Kategorija je usmjerena nastavnicima i učenicima srednjoškolskog uzrasta u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske. Nastavnici voditelji timova (mentori) usmjeravaju učenike sukladno nastavnom planu i programu te odobrenim kurikulumima u izradi rješenja. Natjecateljski timovi predlažu rješenja u odabranoj temi (glagoljica, Put svile, mitologija ili vodik) kroz jedan ili više sektora kreativne industrije. Natjecateljske timove prijavljuju voditelji tima koji mogu biti nastavnici odgojno-obrazovnih ustanova srednjoškolske obrazovne razine.

ROK

6. 11. 2024.

PRIJAVA NATJECATELJSKOG TIMA

Voditelj tima (mentor) nastavnik je koji vodi učenike u procesu izrade, prijave i predaje rješenja za Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije. Jedan nastavnik može voditi najviše jedan natjecateljski tim, a učenici mogu sudjelovati samo u jednom natjecateljskom timu.

PREDAJA IDEJNOG RJEŠENJA

Prijavljeni natjecateljski tim predaje idejno rješenje na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Natjecanja.

ROK

22. 11. 2024.

PREDSTAVLJANJE RJEŠENJA NATJECATELJSKOG TIMA

Na Milenijskom natjecanju iz kreativne industrije članovi natjecateljskog tima svoja rješenja predstavljaju prema rasporedu oglašenom na stranicama Natjecanja, ali i dostavljenom putem e-maila nakon predaje idejnog rješenja. Predstavljanje se odvija uživo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 2. do 3. 12. 2024. petominutnim izlaganjem pred članovima Prosudbenog povjerenstva kategorije. U predstavljanju rješenja sudjeluju svi članovi natjecateljskog tima uz nazočnost voditelja tima (mentora).

Koordinatorica kategorije: Anamaria Milković