Što je kreativna industrija?

Kreativna industrija podrazumijeva proizvodnju zaštićenu autorskim pravima, a obuhvaćenu projektima koji stvaraju (ne)materijalne proizvode i usluge namijenjene razmjeni na tržištu.
Horvat, Mijoč, Zrnić. 2018. Ars Andizetum.

Film: Što je kreativna industrija

Film je nastao u okviru RADIOaktivne kreativne bilježnice (multimedijska radionica) na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

SEKTORI KREATIVNE INDUSTRIJE

"Autentičnost kreativnih proizvoda i usluga zasniva se na uporabi kulturnih i povijesnih sadržaja, a umjetnička i proizvođačka inovativnost osiguravaju diverzificiranost i tržišnu prepoznatljivost."

Horvat, Mijoč, Zrnić. 2018. Ars Andizetum.